Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 do 31.12.2013 r.

Wytworzył:Agnieszka Paździor(24.04.2014)

Wprowadził: Joanna Jakubczyk , tel. 41 346 12 44 joanna.jakubczyk@pgo.kielce.pl (24.04.2014)