Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. zo.o. posiada decyzje administracyjne stanowiące podstawę dla prowadzonej działalności

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. zo.o. posiada decyzje administracyjne stanowiące podstawę dla prowadzonej działalności, w tym:

  • pozwolenie zintegrowane
  • pozwolenie na użytkowanie składowiska
  • zezwolenie na zbieranie i transport odpadów
  • zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  • koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej

Wprowadził: Joanna Jakubczyk , tel. 41 346 12 44 joanna.jakubczyk@pgo.kielce.pl (04.01.2012)

Ostatnia aktualizacja: Joanna Jakubczyk, tel. 0-41 346-12-44, e-mail: joanna.jakubczyk@pgo.kielce.pl (11.12.2012)