Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Podstawowych informacji udzieli Państwu Referent ds. Obsługi Klienta

Telefon /sekretariat/ 0-41 346-12-44
w dniach : od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy Spółki : 7:00 – 15:00

Sprawy zgłaszane w formie pisemnej prosimy kierować na ogólny adres Spółki:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
ul. Św. Tekli 62

26-067 Promnik, g. Strawczyn

Wszystkie pisma wpływające do Spółki oraz odpowiedzi na nie, rejestrowane są w dzienniku podawczym. Sprawy realizowane są na bieżąco przez piony organizacyjne zgodnie z ich kompetencjami. Spółka nie pobiera żadnych  opłat z tytułu rozpatrywania spraw i udzielania informacji.

Wprowadził: Joanna Jakubczyk , tel. 41 346 12 44 joanna.jakubczyk@pgo.kielce.pl (04.01.2012)

Ostatnia aktualizacja: Administrator strony, tel. , e-mail: admin@admin.pl (05.04.2017)