Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

Wytworzył:Główny Księgowy(04.02.2015)

Wprowadził: Joanna Jakubczyk , tel. 0-41 346-12-44, e-mail: joanna.jakubczyk@pgo.kielce.pl (07.08.2015)