Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami

Bilans na dzień 31.12.2015

Wytworzył:Agnieszka Paździor(15.02.2016)

Wprowadził: Joanna Jakubczyk , tel. 0-41 346-12-44, e-mail: joanna.jakubczyk@pgo.kielce.pl (16.09.2016)