Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

Wytworzył:Prokurent Agnieszka Paździor(08.12.2016)

Wprowadził: Joanna Jakubczyk , tel. 41 346 12 44 joanna.jakubczyk@pgo.kielce.pl (08.06.2017)