Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami

Bilans na dzień 31.12.2017

Wytworzył:Prokurent Agnieszka Paździor(26.01.2007)

Wprowadził: Joanna Jakubczyk , tel. 41 346 12 44 joanna.jakubczyk@pgo.kielce.pl (19.04.2018)