Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami

Przetarg nieograniczony - "Monitoring środowiska w rejonie składowiska odpadów w Barczy gm. Zagnańsk oraz składowiska odpadów i Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku gm. Strawczyn, wykonywanie badań odpadów w zakresie spełniania kryteriów skła

Wytworzył:Prezes Zarzadu Henryk Ławniczek(26.11.2018)

Wprowadził: Joanna Jakubczyk , tel. 0-41 346-12-44, e-mail: joanna.jakubczyk@pgo.kielce.pl (26.11.2018)

Ostatnia aktualizacja: Administrator strony, tel. , e-mail: admin@admin.pl (05.12.2018)