Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami

Rejestry, ewidencje, archiwa

Prowadzone w siedzibie Spółki przy ul. św. Tekli 62 w Promniku:

Dziennik korespondencji przychodzącej i wychodzącej
Zasady korzystania: niejawny

Rejestr protokołów i uchwał Zgromadzenia Wspólników
Zasady korzystania: niejawny

Rejestr protokołów i uchwał Rady Nadzorczej
Zasady korzystania: niejawny

Rejestr pracowników
Zasady korzystania: niejawny

Rejestr zamówień publicznych
Zasady korzystania: częściowo jawny

Rejestr zarządzeń wewnętrznych Prezesa Zarządu
Zasady korzystania: niejawny

Archiwum zakładowe
Zasady korzystania: niejawny

Wprowadził: Joanna Jakubczyk , tel. 41 346 12 44 joanna.jakubczyk@pgo.kielce.pl (04.01.2012)

Ostatnia aktualizacja: Administrator Główny, tel. , e-mail: biuro@massinternet.pl (29.03.2017)