Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami

Instrukcja obsługi

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z niniejszą instrukcją korzystania z naszej strony BIP.

Nagłówek

Nagłówek strony składa się z następujących elementów:

  • Logo PGO SP. z o.o. w Promniku– zamieszczone w lewym górnym rogu strony
  • Wyszukiwarka – Obok pola z napisem „szukaj” znajduje się aktywne pole w które należy wpisać poszukiwane hasło, lub ciąg słów przedzielanych spacjami, a następnie nacisnąć na pole „szukaj”. Zasoby strony zostaną automatycznie przeszukane i w odpowiedzi otrzymają Państwo wykaz artykułów, w których znajduje się poszukiwana treść.
  • Logo BIP- logo Biuletynu Informacji Publicznej znajduje się w prawym górnym rogu nagłówka. Pod nim znajduje się adres strony głównej BIP prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (www.bip.gov.pl). Chcąc odwiedzić tę stronę należy nacisnąć na podany adres. Strona główna BIP zawiera wykaz podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami.

Menu przedmiotowe
Umieszczone jest po lewej stronie ekranu. Wyświetlane jest na każdej stronie serwisu. Stanowi ono podstawową część BIP-u i zawiera wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP.
Podzielone jest na działy tematyczne,. W celu przejrzenia zasobów danego działu należy ustawić na nim kursor i nacisnąć na lewy przycisk myszki. Część działów zawiera poddziały których lista znajduje się również w menu przedmiotowym i rozwija się po naciśnięciu przycisku danego działu. Np. w dziale „Przetargi” znajduje się m.in. poddział „Przetargi aktualne”.

  • Statystyki serwisu – umożliwia prześledzenie częstotliwości i struktury przeglądania zasobów naszej strony przez internautów.
  • Licznik odwiedzin – wskazuje liczbę osób które do danej chwili odwiedziły naszą stronę BIP
  • Redakcja - zawiera dane określające tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej - pracownik Podmiotu.

Elementy strony
W prawym górnym rogu każdej strony znajduje się tytuł artykułu , pod którym można prześledzić ścieżkę dostępu do danego artykułu zapisaną w następującym formacie, np.: strona główna>> tytuł działu >> tytuł poddziału >> nazwa artykułu.
Naciśnięcie aktywnych elementów ścieżki dostępu powoduje automatyczne przejście z danego artykułu np. na stronę główną lub do danego działu lub poddziału.
Pod artykułem zamieszczonym na stronie znajdują się informacje dotyczące osób które wytworzyły oraz wprowadziły informacje do Biuletynu, a także podany jest czas wytworzenia i zamieszczenia tych informacji.

Stopka – na dole strony znajdują się elementy ułatwiające praktyczne korzystanie ze strony, a są nimi:

  • Powrót na górę strony- naciśnięcie na ten napis powoduje przeniesienie czytelnika do górnej części strony- szczególnie przydatne przy artykułach obszernych
  • Drukuj stronę- przycisk umożliwiający drukowanie strony
  • Wyślij link – za pomocą tej funkcji możecie Państwo przesłać link do naszej strony BIP swoim znajomym
  • Zgłoś błąd – umożliwia zgłoszenie błędu w funkcjonowaniu strony w celu jego usunięcia przez naszego administratora

Wprowadził: Joanna Jakubczyk , tel. 41 346 12 44 joanna.jakubczyk@pgo.kielce.pl (04.01.2012)

Ostatnia aktualizacja: Joanna Jakubczyk, tel. 0-41 346-12-44, e-mail: joanna.jakubczyk@pgo.kielce.pl (20.08.2020)