Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami

Zmiana cennika opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej

Informujemy, że od dnia 26.02.2020r. obowiązuje nowy cennik za przyjmowanie odpadów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku. Można go pobrać w zakładce Cennik opłat.

Wprowadził: Joanna Jakubczyk , tel. 0-41 346-12-44, e-mail: joanna.jakubczyk@pgo.kielce.pl (19.02.2020)

Ostatnia aktualizacja: Joanna Jakubczyk, tel. 0-41 346-12-44, e-mail: joanna.jakubczyk@pgo.kielce.pl (19.02.2020)