Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami

Ogłoszenie o sprzedaży używanej przyczepy PRONAR

Ogłoszenie o sprzedaży używanej przyczepy PRONAR

Dane techniczne i ocena stanu technicznego

 

Informujemy, że do godziny 12:00  06.03.2020  wpłynęło 16 ofert kupna przyczepy PRONAR będącej przedmiotem sprzedaży. Kwota najkorzystniejszej oferty wynosi 12.900 zł. brutto

Wytworzył:Prezes Zarządu(24.02.2020)

Wprowadził: Joanna Jakubczyk , tel. 0-41 346-12-44, e-mail: joanna.jakubczyk@pgo.kielce.pl (24.02.2020)

Ostatnia aktualizacja: Joanna Jakubczyk, tel. 0-41 346-12-44, e-mail: joanna.jakubczyk@pgo.kielce.pl (18.03.2020)