Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami

Ogłoszenie o sprzedaży używanej przyczepy POL MOT WARFARMA

Ogłoszenie o sprzedaży przyczepy

Dane techniczne oraz ocena stanu technicznego  

Informujemy, że do godziny 12:00  06.03.2020  wpłynęło 19 ofert kupna przyczepy POL-MOT WARFARMA będącej przedmiotem sprzedaży. Kwota najkorzystniejszej oferty wynosi 8121,00 zł brutto.

Wytworzył:Prezes Zarządu(24.02.2020)

Wprowadził: Joanna Jakubczyk , tel. 0-41 346-12-44, e-mail: joanna.jakubczyk@pgo.kielce.pl (24.02.2020)

Ostatnia aktualizacja: Joanna Jakubczyk, tel. 0-41 346-12-44, e-mail: joanna.jakubczyk@pgo.kielce.pl (18.03.2020)