Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami

Dostawa kompaktora wraz z transportem do ZUO Promnik

Wytworzył:Prezes Zarządu- Mirosław Banach(16.10.2020)

Wprowadził: Joanna Jakubczyk , tel. 0-41 346-12-44, e-mail: joanna.jakubczyk@pgo.kielce.pl (16.10.2020)

Ostatnia aktualizacja: Joanna Jakubczyk, tel. 0-41 346-12-44, e-mail: joanna.jakubczyk@pgo.kielce.pl (03.11.2020)