Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami

Sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie w procesie recyklingu opakowań szklanych selektywnie zbieranych od gospodarstw domowych (odpady o kodzie 15 01 07) z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku

Wytworzył:Prezes Zarządu - Mirosław Banach(03.12.2020)

Wprowadził: Joanna Jakubczyk , tel. 0-41 346-12-44, e-mail: joanna.jakubczyk@pgo.kielce.pl (03.12.2020)

Ostatnia aktualizacja: Joanna Jakubczyk, tel. 0-41 346-12-44, e-mail: joanna.jakubczyk@pgo.kielce.pl (14.12.2020)