Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami

Rachunek zysków i strat za 2019 r.

Wytworzył:Prezes Zarządu- Mirosław Banach, Główna Księgowa- Agnieszka Paździor(26.01.2007)

Wprowadził: Joanna Jakubczyk , tel. 0-41 346-12-44, e-mail: joanna.jakubczyk@pgo.kielce.pl (08.12.2020)