Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami

Odbiór, transport oraz zagospodarowanie w procesie odzysku lub recyklingu odpadu o kodzie 15 01 02 (folia PE) z Zakładu Unieszkodlwiania Odpadów w Promniku gm. Strawczyn