Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami

„Sukcesywne, cykliczne przyjmowanie oraz zagospodarowanie w procesie odzysku energetycznego odpadów o kodzie 19 12 10 (RDF) z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku gm. Strawczyn”