Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami

Dostawa w formie leasingu operacyjnego (na 3 lata) z opcją wykupu, fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV