Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami

Redakcja BIP

Biuletyn Informacji Publicznej PGO Sp. z o.o. jest redagowany przez:

  • Joannę Jakubczyk - redaktor
  • Agnieszkę Jędrykę - redaktor
  • Mariolę Spurek - redaktor

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
ul. św. Tekli 62 Promnik
26-067 Strawczyn

tel. (041)346-12-43, fax (041)146-03-73
e-mail: biuro@pgo.kielce.pl
www.pgo.kielce.pl

Wprowadził: Joanna Jakubczyk , tel. 0-41 346-12-44, e-mail: joanna.jakubczyk@pgo.kielce.pl (15.02.2007)

Ostatnia aktualizacja: Administrator Główny, tel. , e-mail: biuro@massinternet.pl (29.03.2017)