Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami

Zarządzenie Nr 354/2008 Prezydenta Mista Kielce z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za przyjmowanie odpadów komunalnych na składowisku w Promniku.

Zarządzenie Nr 354/2008 Prezydenta Mista Kielce z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za przyjmowanie odpadów komunalnych na składowisku w Promniku.

Wprowadził: Joanna Jakubczyk , tel. 41 346 12 44 joanna.jakubczyk@pgo.kielce.pl (04.01.2012)