Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami

Cennik opłat za przyjmowanie odpadów na składowisko w Promniku, obowiązujący od dnia 23 marca 2009 r.

Cennik opłat za przyjmowanie odpadów na składowisko w Promniku, obowiązujący od dnia 23 marca 2009 r.

Wprowadził: Joanna Jakubczyk , tel. 41 346 12 44 joanna.jakubczyk@pgo.kielce.pl (04.01.2012)