Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 do 31.12.2012 r.

Wytworzył: Prezes Zarządu Henryk Ławniczek (01.01.2013)

Wprowadził: Tomasz Hlebicki-Józefowicz , tel. 0-41 346-12-44, e-mail: tomasz.hlebicki-jozefowicz@pgo.kielce.pl (18.04.2013)