Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami

Przedmiot działalności Spółki

Podstawowym przedmiotem działalności PGO Sp. zo.o. jest:

 • gospodarowanie odpadami - zarządzanie składowiskiem odpadów w Promniku oraz Barczy, unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojetne w Promniku,selektywna zbiórka i sortowanie odpadów opakowaniowych,
 • produkcja energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii.

Pełny zakres działalności Spółki został szczegółowo określony w art. 2 Umowy Spółki.:

 1. Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu – PKD – 01.11.Z.
 2. Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych– PKD – 02.10.Z.
 3. Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych – PKD - 22.21.Z.
 4. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych – PKD – 22.22.Z.
 5. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa – PKD- 22.23.Z.
 6. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych – PKD – 22.29.Z.
 7. Wytwarzanie energii elektrycznej - PKD - 35.11.Z
 8. Wytwarzanie paliw gazowych - PKD - 35.21.Z
 9. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych - PKD 35.30.Z
 10. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.11.Z
 11. Zbieranie odpadów niebezpiecznych - PKD 38.12.Z
 12. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.21.Z
 13. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych - PKD 38.22.Z
 14. Demontaż wyrobów zużytych - PKD 38.31.Z
 15. Odzysk surowców z materiałów segregowanych - PKD 38.32.Z
 16. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 42.99.Z
 17. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane- PKD 43.99.Z
 18. Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt - PKD 46.21.Z
 19. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - PKD 46.77.Z
 20. Transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z
 21. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z
 22. Pozostałe badania i analizy techniczne - PKD 71.20.B
 23. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych - PKD 77.31.Z
 24. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - PKD 77.32.Z
 25. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane- PKD 77.39.Z
 26. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych - PKD 81.21.Z
 27. Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych - PKD 81.22.Z
 28. Pozostałe sprzątanie - PKD 81.29.Z

Wprowadził: Joanna Jakubczyk , tel. 41 346 12 44 joanna.jakubczyk@pgo.kielce.pl (04.01.2012)

Ostatnia aktualizacja: Administrator strony, tel. , e-mail: admin@admin.pl (05.04.2017)