Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami

Status prawny i forma prawna

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Utworzenie i rejestracja Spółki
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. w Kielcach powstało z przekształcenia zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi- w spółkę prawa handlowego działającą w oparciu o Kodeks spółek handlowych.

W dniu 01.10.2001 r. roku został podpisany akt notarialny zawiązania Spółki (Rep. A.3174/2001). Założycielem i właścicielem PGO Sp. z o.o. jest Miasto Kielce.

W dniu 27.02.2002 r. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000095525, przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał Spółki
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.295.000 PLN 

Jedynym udziałowcem w Spółce jest Miasto Kielce.

REGON: 292433971

NIP: 959-14-93-417

 

Wprowadził: Joanna Jakubczyk , tel. 41 346 12 44 joanna.jakubczyk@pgo.kielce.pl (04.01.2012)

Ostatnia aktualizacja: Administrator strony, tel. , e-mail: admin@admin.pl (05.12.2018)